Servis vstrekovačov a vstrekovacích trysiek

Servis vstrekovačov a vstrekovacích trysiek

Priebeh kontroly a opravy vstrekovačov a trysiek

Vždy sa musí vstrekovač očistiť pred testovaním. Až po otestovaní vstrekovača má mechanik informáciu zo špecializovaného testovacieho stroja CRU2 či je vstrekovač dobrý alebo zlý a ak zlý či je možná oprava na základe výsledných testovacích údajov.
Až po kompletnom rozobratí a vyčistení vstrekovača sa začína mikroskopom analizovať povrch a rozsah poškodenia jednotlivých komponentov. Kontroluje sa: sedlo ventilu, zdvíhadka, vstrekovacia tryska. Zistené poškodené diely meníme za nové originálne diely.

    Pri vstrekovačoch sú najčastejšie vymenené nasledovné diely:

  • tesnenie sedla ovládacieho ventilu
  • matica vstrekovacej trysky
  • rozprašovač (vstrekovacia tryska)

Pri skladaní vstrekovača dodržiavame vysokú čistotu a predpísané krútiace momenty.

Po zložení vstrekovača, opakujeme testovanie vstrekovača, či bola oprava úspešná na stroji CRU2.  Meranie prebieha že sa natlakuje vstrekovač na maximálny prevádzkový tlak a čaká sa niekoľko minút či sa na špičke trysky nevytvorí kvapka. Potom sa simuluje prevádzkový režim motora od voľnobežných otačiek cez minimálne, stredné až po maximálne otáčky motora. Namerané výsledné hodnoty sú automatický porovnávané s databázovými predpísanýmy tolerančnými hodnotamy. Ak sú všetky namerané hodnoty v toleračnom poli je vstrekovač automaticky vyhodnotený ako funkčný. Je možné za úplatu vytlačiť merací protok, ktorý je informáciou pre zákazníka o stave vstrekovača.